خواجه نصیرالدین طوسی

 اللهم عجل لولیک الفرج


 

بازگشت به صفحه ی مجله ی برهان

 

مجله ی رشد برهان ریاضی دبیرستان

بهار 1386

 

مشاهده
نویسنده
عنوان مطلب
ردیف
  یادداشت سردبیر 1
پرویز شهریاری یادهای آموزشی 6 - انسان فرزانه 2
احمد قندهاری انتگرال معین 3
هوشنگ شرقی   مسابقه های ریاضی در کشور های گوناگون جهان   4
حسین نامی ساعی تفریح اندیشه - کارگران خاک بردار 5
محمد هاشم رستمی   بحث در وجود و علامت ریشه های معادله ی درجه ی سوم 6
حمید رضا امیری   درخت چیست؟ 7
سید محمد رضا هاشمی موسوی کشف فرمول اعداد اول و نتایج آن 8
  خبر - انتشار مجله ی ریاضی توان   9
غلام رضا یأسی پور   با راهیان المپیاد های ریاضی 5   10
دکتر محمد صادق عسگری دنباله های عددی   11
میر شهرام صدر تابع جزء صحیح 12
احسان یار محمدی معرفی سایت های ریاضی جهان   13
سیمین اکبری زاده مربع لاتین و کاربردها آن 14
حسین نامی ساعی تفریح اندیشه- ابعاد مستطیل 15
پرویز شهریاری اتحاد و معادله 12 - تجزیه ی چند جمله ای های دلخواه   16
  مسائلی برای حل   17
  پاسخ تشریحی مسائل 18
 

 

 

پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی