پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی

اللهم عجل لولیک الفرج

جمله ای نغز از بزرگان

نمونه سوالات دانشگاه
بوزجانی
زندگی نامه
  بازگشت به فهرست نمونه سوالچپ 

 

نمونه سوالات ریاضی دانشگاه


پیام نور   ریاضی عمومی    آنالیز ریاضی    ریاضی مهندسی   معادلات دیفرانسیل   آمار و احتمال

محاسبات عددی


یک خواهش از کاربران گرامی: لطفاً در صورتی که لینک دانلود ها، خراب یا اشتباه است، در پایین همین صفحه تذکر دهید تا در صورت امکان تصحیح شود. با تشکر

توضیح: لینک ها در 30 آبان 1393 تغییر یافتند.

 

فهرست نمونه سوالات ریاضی پیام نور

مبانی ریاضی ریاضی عمومی
1-2-3
جبر
1-2-3
جبر خطی

آنالیز ریاضی
1-2-3
توابع مختلط

توپولوژی عمومی نظریه اعداد

منطق ریاضی فلسفه ریاضی
تاریخ ریاضی آمار و احتمال

آموزش ریاضی هندسه دیفرانسیل موضعی هندسه ی هذلولی
مبانی هندسه
معادلات و نظریه معادلات دیفرانسیل ریاضی گسسته ساختمان داده ها تحقیق در عملیات زبان تخصصی

مبانی ریاضی پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
1 نیمسال اول ۷۹-۸۰ 395 KB فشرده ی rar لینک دانلود
2 نیمسال دوم ۷۹-۸۰ 432 KB فشرده ی rar لینک دانلود
3 نیمسال اول ۸۳-۸۴ 931 KB فشرده ی rar لینک دانلود
4 نیمسال دوم ۸۳-۸۴ 1 MB فشرده ی rar لینک دانلود
5 نیمسال اول ۸۴-۸۵ 41 KB فشرده ی rar لینک دانلود
6 نیمسال اول 86-87-دانش پذیری 909 KB pdf لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


ریاضی عمومی 1 پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
7 مجموعه ای از سوالات تشریحی 71 KB pdf لینک دانلود
8 نیمسال اول 81-82 - رشته ی فیزیک 533 KB pdf لینک دانلود
9 نیمسال اول 86-87- رشته ی مهندسی اجرایی - فن آوری اطلاعات 463 KB pdf لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


ریاضی عمومی 2 پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
10 سال 85-86 525 KB pdf لینک دانلود
11 مجموعه ای از سوالات تشریحی 93 KB pdf لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


ریاضی عمومی 3 پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
12 نیمسال اول 86-87
نیمسال دوم 85-86
1.67 MB pdf لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


جبر 1 پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
13 نیمسال اول 81-82 1.32 MB فشرده ی rar لینک دانلود
14 نیمسال اول 82-83 337 KB فشرده ی rar لینک دانلود
15 نیمسال اول 84-85 58 KB فشرده ی rar لینک دانلود
16 نیمسال دوم 85-86 495 KB pdf لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 29 آبان 1393 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


جبر 2 پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
17 نیمسال دوم 85-86
نیمسال اول 86-87
1.67 MB pdf لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


جبر 3 پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
18 نیمسال دوم 85-86
نیمسال اول 86-87
1.37 MB pdf لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


جبر خطی پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
19 نیمسال دوم 85-86
نیمسال اول 86-87
1.35 MB pdf لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


آنالیز ریاضی 1 پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
20 نیمسال اول 82-83 1.75 MB فشرده ی rar لینک دانلود
21 نیمسال دوم 82-83 2.6 MB فشرده ی rar لینک دانلود
22 نیمسال اول 83-84 1.75 MB فشرده ی rar لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


آنالیز ریاضی 2 پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
23 نیمسال دوم 83-84 1.15 MB فشرده ی rar لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


آنالیز ریاضی 3 پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
24 نیمسال دوم 85-86 689 KB pdf لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


توابع مختلط پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
25 نیمسال اول 86-87
نیمسال دوم 85-86
906 KB pdf لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


توپولوژی عمومی پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
26 نیمسال اول 86-87
778 KB pdf لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


نظریه ی اعداد پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
27 نیمسال دوم ۸۲-۸۳ 630 KB pdf لینک دانلود
28 نیمسال دوم 85-86
نیمسال اول 86-87
1 MB pdf لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


منطق ریاضی پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
29 نیمسال اول ۸۴-۸۵
255 KB pdf لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


فلسفه ی ریاضی پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
30 نیمسال اول ۸۴-۸۵ 368 KB pdf لینک دانلود
31 نیمسال دوم 85-86
نیمسال اول 86-87
1.22 MB pdf لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


تاریخ ریاضی پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
32 نیمسال اول ۸۴-۸۵
192 KB pdf لینک دانلود
33 نیمسال دوم 85-86
نیمسال اول 86-87
1.12 MB pdf لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


آمار و احتمال پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
34 آمار مهندسی
نیم سال اول 85
نیم سال اول 83
نیم سال اول 84
1.64 MB pdf لینک دانلود
35 آمار و احتمال کاربردی رشته ی فن آوری اطلاعات
نیم سال اول و دوم 87-88
نیم سال اول و دوم 86-87
1.32 MB pdf لینک دانلود
36 آمار کاربردی رشته ی حسابداری
نیمسال اول 85-86
356 KB فشرده ی rar لینک دانلود
37 آمار کاربردی رشته ی حسابداری
نیمسال اول 86-87
322 KB فشرده ی rar لینک دانلود
38 آمار کاربردی رشته ی مدیریت
نیمسال اول 86-87
474 KB فشرده ی rar لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


آموزش ریاضی پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
39 آموزش ریاضی 1
نیمسال دوم 85-86
نیمسال اول 86-87

970 KB pdf لینک دانلود
40 آموزش ریاضی 2
نیمسال دوم 85-86
نیمسال اول 86-87

1.07 MB pdf لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


هندسه ی دیفرانسیل موضعی پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
41 نیمسال اول 86-87
نیمسال دوم 85-86
1.36 MB pdf لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


هندسه ی هذلولی - مبانی هندسه ی پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
42 نیمسال دوم 85-86
688 KB pdf لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی پیام نور
نظریه ی معادلات دیفرانسیل پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
43 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی نیمسال اول 85-86 680 KB pdf لینک دانلود
44 معادلات دیفرانسیل
نیمسال اول 86-87
نیمسال دوم 85-86
نیمسال اول 85-86
نیمسال اول 84-85
453 KB pdf لینک دانلود
45 معادلات دیفرانسیل - 83-84 587 KB pdf لینک دانلود
46 معادلات دیفرانسیل - 85-86 537 KB pdf لینک دانلود
47 نظریه معادلات دیفرانسیل
نیمسال دوم 85-86
676 KB pdf لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


ریاضی گسسته پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
48 نیمسال اول 86-87
نیمسال دوم 85-86
1.24 MB pdf لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


ساختمان داده ها ی پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
49 نیمسال دوم 85-86
615 KB pdf لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


تحقیق در عملیات پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
50 نیمسال دوم 85-86
1.75 MB pdf لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


زبان تخصصی رشته ی ریاضی پیام نور
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
51 نیمسال دوم 85-86
نیمسال اول 86-87
1.47 MB pdf لینک دانلود
جدول در 26 خرداد 1389 ایجاد و در 26 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


ریاضی عمومی 1
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
52 مجموعه ی بزرگی از مسائل طبقه بندی شده ی ریاضی عمومی 1 شامل 410 مساله   توضیحات بیشتر 591 KB فشرده ی rar لینک دانلود
53 مجموعه ی بزرگی از مسائل ریاضی عمومی 1 همراه با حل آن ها 1.15 MB فشرده ی rar لینک دانلود
54 مجموعه ی دیگری از مسائل ریاضی عمومی 1 همراه با حل آن ها
8.1 MB فشرده ی zip لینک دانلود
55 مجموعه ی بزرگی از مسائل طبقه بندی شده ی ریاضی عمومی 1 و آنالیز ریاضی 1 627 KB فشرده ی zip لینک دانلود
56 دانشگاه صنعتی شاهرود - خرداد 87 - همراه با پاسخ نامه 283 KB

pdf

لینک دانلود
57 دانشگاه علم و صنعت - آزمون میان ترم - ترم اول 84-85 - همراه با پاسخ نامه 109 KB pdf لینک دانلود
58 دانشگاه علم و صنعت -پایان ترم اول 84-85 - همراه با پاسخ نامه 93 KB pdf لینک دانلود
59 دانشگاه آزاد تهران - بیش از 30 نمونه سوال 1.7 MB pdf لینک دانلود
60 دانشگاه محقق اردبيلى - رشته فیزیک -بهمن 1380
175 KB pdf لینک دانلود
61 دانشگاه آزاد کرج - بیش از 20 نمونه سوال 762 KB pdf لینک دانلود
62 دانشگاه صنعتی امیر کبیر - دی ماه 1385 و تیر 1386
218 KB pdf لینک دانلود
63 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - رشته های فیزیک، شیمی و مهندسی - خرداد 84
81 KB pdf لینک دانلود
جدول در 27 خرداد 1389 ایجاد و در 27 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


ریاضی عمومی 2
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
64 243 مساله از ریاضی عمومی 2 - دانشگاه صنعتی اصفهان 1.1 MB فشرده ی rar لینک دانلود
65 دانشگاه علم و صنعت - 22 نمونه سوال 2.32 MB فشرده ی rar لینک دانلود
66 دانشگاه صنعتی شاهرود - همراه با پاسخ نامه
161 KB pdf لینک دانلود
67 دانشگاه سمنان 4 نمونه سوال از امتحان میان ترم 412 KB فشرده ی rar لینک دانلود
68 دانشگاه فردوسی مشهد - شامل چند نمونه سوال از میان ترم و پایان ترم 439 KB

فشرده ی rar

لینک دانلود
69 دانشگاه صنعتی امیر کبیر تیر 1386
112 KB pdf لینک دانلود
70 دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب - دانشجویان مهندسی
84 KB pdf لینک دانلود
71 دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب - دانشجویان مهندسی 80 KB pdf لینک دانلود
72 دانشگاه آزاد تهران - بیش از 25 نمونه سوال
1.1 MB pdf لینک دانلود
73 دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز - بهمن 86 53 KB pdf لینک دانلود
74 دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز - خرداد 87 30 KB pdf لینک دانلود
75 دانشگاه آزاد قزوین - شامل 5 نمونه سوال
4.5 MB pdf لینک دانلود
76 دانشگاه آزاد تاکستان - خرداد
106 KB pdf لینک دانلود
77 دانشگاه آزاد مشهد - رشته های مهندسی - تیر 83 85 KB تصویری jpg لینک دانلود
78 دانشگاه آزاد مشهد - تابستان 82
70 KB تصویری jpg لینک دانلود
79 دانشگاه آزاد مشهد - رشته های مهندسی - تیر 76
68 KB تصویری jpg لینک دانلود
جدول در 27 خرداد 1389 ایجاد و در 28 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحهآنالیز ریاضی 1
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
80 دانشگاه فردوسی مشهد - خرداد 1386
130 KB pdf لینک دانلود
81 دانشگاه فردوسی مشهد - 1385
149 KB pdf لینک دانلود
82 دانشگاه فردوسی مشهد - میان ترم - اردیبهشت 1379
116 KB pdf لینک دانلود
83 مجموعه ی بزرگی از مسائل طبقه بندی شده ی ریاضی عمومی 1 و آنالیز ریاضی 1
628 KB فشرده ی zip لینک دانلود
جدول در 28 خرداد 1389 ایجاد و در 28 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


ریاضی مهندسی
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
84 دانشگاه آزاد قزوین
30 KB pdf لینک دانلود
85 دانشگاه آزاد واحد تهران واحد جنوب - تیر 88
499 KB pdf لینک دانلود
86 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات - تیر 87 72 KB pdf لینک دانلود
87 دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران شامل 10 نمونه سوال
201 KB pdf لینک دانلود
88 مجموعه مسائلی از ریاضی مهندسی همراه با حل - سری فوریه - دانشگاه تبریز 272 KB pdf لینک دانلود
جدول در 28 خرداد 1389 ایجاد و در 28 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


معادلات دیفرانسیل
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
89 دانشگاه صنعتی شاهرود - خرداد 87 - همراه با پاسخ نامه 299 KB pdf لینک دانلود
90 دانشگاه محقق اردبيلى - رشته مهندسى عمران - میان ترم - آذر 1380 126 KB pdf لینک دانلود
91 دانشگاه محقق اردبيلى - رشته فیزیک -تیر 1381
121 KB pdf لینک دانلود
92 دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران - بهمن 86 51 KB pdf لینک دانلود
93 دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران -تیر 87 47 KB

pdf

لینک دانلود
94 دانشگاه آزاد واحد تهران -دی 1376 - خرداد 73 - دی 78 - دی 79 183 KB pdf لینک دانلود
95 دانشگاه آزاد قزوین - مهندسی عمران - شهریور 87
31 KB pdf لینک دانلود
96 دانشگاه آزاد واحد تهران واحد جنوب - دانشکده فنی - شامل 12 نمونه سوال
226 KB pdf لینک دانلود
97 دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران - رشته های فنی - بهمن 88 65 KB pdf لینک دانلود
98 مجموعه مسائلی از معادلات دیفرانسیل معمولی 196 KB pdf لینک دانلود
جدول در 28 خرداد 1389 ایجاد و در 28 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


آمار و احتمال 1
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
99 دانشگاه خلیج فارس بوشهر - دی ماه 1388
312 KB pdf لینک دانلود
100 دانشگاه خلیج فارس بوشهر - نمونه سوالات
149 KB فشرده ی zip لینک دانلود
101 دانشگاه خلیج فارس بوشهر - نمونه سوالات همراه با نمونه سوال میان ترم
30 KB فشرده ی zip لینک دانلود
جدول در 28 خرداد 1389 ایجاد و در 28 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحهآمار و احتمال 2
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
102 دانشگاه فردوسی مشهد - دی ماه 1387
149 KB pdf لینک دانلود
103 دانشگاه آزاد واحد قزوین
30 KB pdf لینک دانلود
104 دانشگاه خلیج فارس بوشهر - احتمال 2 - خرداد 85
122 KB فشرده ی zip لینک دانلود
105 دانشگاه خلیج فارس بوشهر - میان ترم احتمال 2
86 KB فشرده ی zip لینک دانلود
106 دانشگاه خلیج فارس بوشهر - میان ترم احتمال 2- فروردین 85
96 KB فشرده ی zip لینک دانلود
107 دانشگاه خلیج فارس بوشهر - آمار ریاضی
84 KB فشرده ی zip لینک دانلود
جدول در 28 خرداد 1389 ایجاد و در 28 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحهآمار و احتمال مهندسی
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
108 دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران - دی ماه 1383
483 KB pdf لینک دانلود
109 اسفند 85
28 KB pdf لینک دانلود
جدول در 28 خرداد 1389 ایجاد و در 28 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه


محاسبات عددی
ردیف توضیح حجم فرمت دانلود تعداد دانلود
110 دانشگاه آزاد واحد قزوین - تیر ماه 87 839 KB pdf لینک دانلود
111 بهمن 85 44 KB pdf لینک دانلود
112 دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب - 5 نمونه سوال
301 KB pdf لینک دانلود
113 دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب - 6 نمونه سوال 395 KB pdf لینک دانلود
114 دانشگاه آزاد واحد قزوین -دی ماه 85 31 KB

pdf

لینک دانلود
115 دانشگاه آزاد واحد قزوین -بهمن ماه 86 722 KB pdf لینک دانلود
116 دانشگاه آزاد تهران واحد مرکزی - 2 نمونه سوال 210 KB pdf لینک دانلود
117 دانشگاه آزاد تهران واحد مرکزی - 7 نمونه سوال
453 KB pdf لینک دانلود
118 دانشگاه آزاد واحد قزوین 348 KB pdf لینک دانلود
جدول در 28 خرداد 1389 ایجاد و در 28 خرداد 1389 ویرایش شد.

بازگشت به اول صفحه

آخرین ویرایش صفحه: 28 آبان 1393


نظرات و پیشنهادات شما درباره ی مطالب این صفحه، راه گشای ما است. ما را
از آن محروم مفرمایید. با تشکر
25 خرداد 1389

استفاده از مقالات، نمونه سوال ها و نرم افزارهای موجود در سایت، در وب سایت های دیگر، با ذکر منبع، آزاد است.
مهدی مفیدی احمدی ، اردیبهشت 1389