پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی

اللهم عجل لولیک الفرج

جمله ای نغز از بزرگان

اعمال روی توابع
خوارزمی
زندگی نامه

این صفحه شامل چند تصویر است. تا تکمیل آن، کمی صبر کنید.

 

بازگشت به فهرست آموزش حسابانچپ    حل و بحث مسائل کتاب حسابان جدید و رفع اشکالچپجلسه ی هفتم

موضوع: اعمال روی توابع

(جمع-تفاضل-ضرب-تقسیم و ترکیب دو تابع)

توضیح:

در میان نکات زیر، گاهی از شما خواسته می شود فعالیتی را انجام دهید، مطلبی را تعریف کنید یا به سوالی جواب دهید. سعی کنید جواب را در متن کتاب بیابید. اگر در متن کتاب جواب سوال صراحتاً بیان نشده بود، سعی کنید خودتان به سوال مطرح شده پاسخ دهید و اگر نتوانستید از معلمتان بپرسید.

تعاریف اصلی: 

همانند اعداد، می توان دو تابع حقیقی را با هم جمع، از هم کم، در هم ضرب و بر هم تقسیم کرد و باز هم یک تابع حقیقی به دست آورد. بسیاری از توابع پیشرفته، به همین صورت به دست می آیند. دو تابع زیر را در نظر بگیرید:
                              
                                    

تعریف جمع و تفاضل و ضرب دو تابع f و g:

و

   ؛


بنابراین                             

تمرین: به طور دقیق، علت تساوی های بالا را توضیح دهید.


تعریف تقسیم دو تابع حقیقی:

؛

بنابر این                                

تمرین: به طور دقیق، علت تساوی بالا را توضیح دهید.چند مثال:

 1.   اگر  و  ، آن گاه دامنه و ضابطه های توابع  و  را به دست آورید.

  حل مساله:

  چون   و ، بنابر این 

                         

  و

                          
  و

 2.  فرض کنید

  بنابر این    ؛ یعنی توابع  فقط می توانند روی عدد 1-  اثر کنند؛ نیز می توان دید که

                                                        ؛
  یعنی تابع  ، تابع حقیقی بی معنایی است.

  تابستان 1388

 

ادامه دارد انشاء الله ...

بالابازگشت به اول صفحه بازگشت به فهرست آموزش حسابانچپ 

آخرین ویرایش صفحه: 6 تیر 1389


نظرات و پیشنهادات شما درباره ی مطالب این صفحه، راه گشای ما است. ما را
از آن محروم مفرمایید. با تشکر
6 تیر 1389

استفاده از مقالات، نمونه سوال ها و نرم افزارهای موجود در سایت، در وب سایت های دیگر، با ذکر منبع، آزاد است.
مهدی مفیدی احمدی ، اردیبهشت 1389