خواجه نصیرالدین طوسی

 اللهم عجل لولیک الفرج


 

بازگشت به صفحه ی مجله فرهنگ و اندیشه ی ریاضی

 

مجله ی فرهنگ و اندیشه ی ریاضی

پاییز 1379 - شماره ی 25

 

 

 

پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی