خواجه نصیرالدین طوسی

 اللهم عجل لولیک الفرج


بازگشت به صفحه نکات ریاضی

 

نکاتی از جبر خطی

 

 1. از دترمینان تا ماتریس
  منصور معتمدی - دانشگاه شهید چمران اهواز
  مجله ی فرهنگ و اندیشه ی ریاضی، سال 1363
  زبان مقاله: فارسی


  توضیح: در این نکته، سیر تحولی پیدایش مفهوم ماتریس بررسی شده است.

  دانلود مقاله

 

پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی