دایره و نسبت های مثلثاتی به صورت پویا

توضیح: برای دیدن کامل این صفحه باید جاوا روی رایانه ی شما نصب شده باشد. البته صبر هم لازم است!! اگر نرم افزار موفق به باز کردن فایل نشد، صفحه را refresh کنید.
اگر موفق نشدید مطلب را در این جا به این حقیر اطلاع دهید تا مشکل در حد امکان رفع شود. با تشکر مهدی مفیدی احمدی

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

ایجاد شده توسط نرم افزار Geogebra