این نمونه کار جئوجبرا (geogebra) بر اساس مساله ای از کتاب حسابان سال سوم ریاضی طراحی شده است. برای دیدن این مساله این جا را کلیک کنید.

- برای دیدن آن باید جاوا روی رایانه ی شما نصب باشد و مرور گرتان آن را پشتیبانی کند.

- دایره ی لغزنده ی آبی رنگ را با موس گرفته، به سمت بالا و پایین بکشید.

موفق باشید. مهدی مفیدی احمدی، 4 فروردین 1390