خواجه نصیرالدین طوسی

 اللهم عجل لولیک الفرج


 

بازگشت به صفحه ی دانلود کتب ریاضی

Numerical Analysis

 

    1. Convergence and Applications of Newton-type Iterations.pdf
      Ioannis K. Argyros, 2008


    2. Principles Of Numerical Analysis.pdf
      Householder, 1953

 

 

پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی