خواجه نصیرالدین طوسی

 اللهم عجل لولیک الفرج


 

بازگشت به صفحه ی دانلود کتب ریاضی

Math History

 

  1. The Infinite in the Finite.pdf
   Alistair Macintosh Wilson, 1995


  2. The Magic of Numbers.djvu
   Bell  E.T., 1946

   
 • برای دانلود کتب تاریخ ریاضی تخصصی مانند تاریخ جبر، تاریخ آنالیز ریاضی و ...
  به قسمت مربوط به جبر، آنالیز ریاضی و ... مراجعه فرمایید.

 

 

 

پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی