خواجه نصیرالدین طوسی

 اللهم عجل لولیک الفرج


 

بازگشت به صفحه ی مجله ی برهان

 

مجله ی رشد برهان ریاضی دبیرستان

پاییز 1388

مشاهده
نویسنده
عنوان مطلب
ردیف
پرویز شهریاری رياضيات در ايران /خوارزمي و عيلامي ها 6 1
احمد قندهاری اتحاد های مثلثاتی 2
تونى كريلى دستگاه های شمار 3
هوشنگ شرقی مسأله ای چالش بر انگیز از احتمال   4
دکتر احمد شرف الدین چند حکم ریاضی بسیار ساده با نتیجه های بسیار جالب و با ارزش 5
عنایت الله راستی زاده مدل سازی و خطای اندازه گیری 6
عماد سهائى تعداد افراز های یک مجموعه ی n عضوی 7
محمد هاشم رستمی

رویکرد هندسی -رویکرد جبری در آموزش هندسه 2

8
شهين بهنيا انتگرال گیری جدولی 9
دكتر محمدعلى فريبرزى عراقى نظریه ی مجموعه های فازی 5 10
حمید رضا امیری قضیه ی تقسیم 3 11
ميرشهرام صدر طراحی با رابطه های ریاضی 12
سید محمدرضا هاشمی موسوی هم نهشتی و کاربردهای آن 7 13
احسان یار محمدی معرفی سایت های ریاضی جهان 14
احمد قندهاری رسم نمودار fog از روی نمودار های f و g 15
 

 

 

پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی