خواجه نصیرالدین طوسی

 اللهم عجل لولیک الفرج


 

بازگشت به صفحه ی مجله ی برهان

 

مجله ی رشد برهان ریاضی دبیرستان

زمستان 1387

مشاهده
نویسنده
عنوان مطلب
ردیف
  يادداشت سردبير (رونويسي يا فهميدني) 1
پرویز شهریاری رياضيات در ايران 2 2
احمد قندهاري حد تابع در يك نقطه 1 3
دكتر احمد شرف‌الدين قضيه‌ي نيم‌ساز مثلث و كاربردهايي از آن 4
دكتر محمدعلي فريبرزي عراقي

مقدمه‌اي بر نظريه‌ي مجموعه‌هاي فازي 2

5
احسان يارمحمدي معرفي سايت‌هاي رياضي جهان 6
محمدهاشم رستمي رويكرد هندسي ـ رويكرد جبري در آموزش هندسه 7
غلامرضا ياسي‌پور با راهيان المپياد هاد رياضي 2 8
هوشنگ شرقي برگزيده‌اي از سؤالات المپيادهاي رياضي 9
  تولد يك مجله 2 10
سيدمحمدرضا هاشمي موسوي هم‌نهشتي و كاربردهاي آن 4 11
عبدالساده نيسي نماد تجسمي جهت اثبات مساحت دايره 12
ميرشهرام صدر بلنداي خئوپس 13
  تفريح انديشه 14
حميدرضا اميري مجموعه‌ي زيرمجموعه‌ها 15
شهين بهنيا نگاهي به سري‌هاي هندسي  و 16
  مسائل براي حل 17
  پاسخ‌ تشريحي مسائل 18
    برگه اشتراك مجله‌هاي رشد 19
 

 

 

پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی