خواجه نصیرالدین طوسی

 اللهم عجل لولیک الفرج


 

بازگشت به صفحه ی مجله ی برهان

 

مجله ی رشد برهان ریاضی دبیرستان

پاییز 1387

مشاهده
نویسنده
عنوان مطلب
ردیف
  یادداشت دبیر(حرف اول) 1
پرویز شهریاری ریاضیات در ایران 2
دکتر احمد شرف الدین انتگرال مرزدار و انتگرال بی مرز 3
احسان یار محمدی معرفی سایت ریاضی جهان 4
حمید رضا امیری هم شانس سازی فضاهای نمونه ای ،چرا قانون بیز؟ 5
احمد قندهاری تجزیه 6
دکتر محمد علی فریبرزی عراقی مقدمه ای بر نظریه مجموعه های فازی 7
غلامرضا یاسی پور با راهیان المپیاد های ریاضی 8
محمد هاشم رستمی رویکرد هندسی –رویکرد جبری در آموزش هندسه 9
محمد علی شیخان هندسی فکرکنیم 10
میر شهرام صدر جمع چیست؟ 11
  تولد یک مجله(مصاحبه با سردبیربرهان متوسطه) 12
سید محمد رضا هاشمی موسوی هم نهشتی و کاربردهای آن 3 13
سیمین اکبرزاده روش یافتن جمله عمومی یک دنباله خاص با... 14
  اعداد جالب ریاضی 15
هوشنگ شرقی مسابقه های ریاضی در کشورهای گوناگون دنیا 16
دکتر شرف الدین همرسی سه میانه ی مثلث 17
احمد قندهاری رسم نمودار تابع 18
مهدی ممیزی بیگدلی یک مسئله و چند راه حل 19
حمید رضا کریمی یک نامساوی ساده 20
  فرمانروای هوشمند 21
 

 

 

پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی