خواجه نصیرالدین طوسی

 اللهم عجل لولیک الفرج


 

بازگشت به صفحه ی مجله ی برهان

 

مجله ی رشد برهان ریاضی دبیرستان

بهار 1387

مشاهده
نویسنده
عنوان مطلب
ردیف
    یادداشت سردبیر 1
پرویز شهریاری یادهای آموزشی 10 2
احمد قندهاری مفهوم حد تابع در یک نقطه 3
  تفریح و اندیشه 4
دکتر احمد شرف الدین حل هندسی چند معادله 1 5
شهین بهنیا ادب ریاضی 6
ابراهیم دارایی کاربردهایی از قضیه لاگرانژ 7
حمیدرضا امیری تابع حسابی اویلر وقضیه اویلر و نتایج حاصل از آن ها 8
هوشنگ شرقی مسابقه های ریاضی در کشورهای دنیا 9
محمد هاشم رستمی رویکرد هندسی -رویکرد جبری در آموزش هندسه 2 10
محمد علی شیخان سرگرمی به منظور فرش کردن زمین با موزاییک 11
میر شهرام صدر استدلال ریاضی 3 12
غلامرضا یاسی پور با راهیان المپیادی های ریاضی 9 13
پرویز شهریاری اتحاد و معادله 15 14
سید محمد رضا هاشمی موسوی هم نهشتی و کاربردهای آن 1 15
داریوش عابد ریاضیات را چگونه یاد بگیریم 16
  مسائلی برای حل 17
  پاسخ تشریحی مسائل 18
 

 

 

پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی